Buurtenquête 19% response!

gepubliceerd
3 april 2023, 13:15

Bijna 1 op de 5 uitgenodigde huishoudens heeft gereageerd op onze oproep om mee te te doen aan de enquête. Dat vinden wij een geweldig resultaat waar we blij mee- en trots op-zijn. Op dit moment zijn we de uitslag van de enquête aan het interpreteren. Met deze uitslag gaan we de vervolgstap zetten. We gaan in ieder geval in mei aanstaande een informatie-avond organiseren, waarvoor wij jullie nog zullen uitnodigen. Voor nu; dank aan iedereen die heeft meegedaan en de mensen die hebben aangegeven aan te willen sluiten bij ons initiatief in het bijzonder. Zij zullen persoonlijk worden benaderd.